Ordbog
Ordbog

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U [V] W X Y Z Æ Ø Å
[Specielle tegn][Hjælp søges]


VEKTORGRAFIK
Grafik, hvor man tegner ved hjælp af streger (vektorer) i stedet for prikker. Det har den fordel, at når tegningen er lagret som streger, kan man forstørre eller formindske den ved at strække stegerne. Derved får man ikke takkede tegninger, som man gør når man forstørrer almindelige tegninger (rastergrafik eller bitmaps).
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1133 gange.

VESA
(Video Electronics Standards Association), en gruppe, der laver standarder for bl.a. de højopløselige superVGA kort. VESA-standarden er endnu ikke overholdt af alle producenter, men ser ud til at vinde frem.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1101 gange.

VGA
(Video Graphics Array), en grafikstandard lanceret af IBM samtidigt med deres PS/2 computere. VGA er siden da blevet den dominerende standard for grafikkort, og der er et utal af producenter der laver VGA-kort eller komponenterne i dem (de såkaldte chip-set - det mest populære i dag hedder ET-4000). Opløsningen for standard-VGA går op til 640x480 pixels i 16 farver, men farverne kan udvælges blandt 262.144 forskellige. VGA-kort kan også vise MCGA-opløsningen på 320x200 pixels i 256 farver.
Nutildags hersker der et utal af udvidede VGA-opløsninger, helt op til, og forbi 1024x768 pixels i 65.536 farver eller mere. Fælles for disse kort er at de også kan vise de "almindelige" VGA-opløsninger samt MCGA. Dermed er alle VGA-kort i stand til at køre med ældre programmer, som ikke umiddelbart understøtter VGA-opløsningerne.
Hvis man køber et såkaldt superVGA-kort, bør man finde et der overholder den såkaldte VESA-standard, da denne ser ud til at blive fremherskende.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1167 gange.

VIDEO DIGITIZER
Framegrabber.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1103 gange.

VIDEODISC
Laserdisc anvendt til video. Enkelte spillefilm og en del musikvideoer fås på dette medie, men prsen er endnu for høj for den almindelige bruger.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1093 gange.

VIDEOKORT
Skærmkort.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1103 gange.

VIRTUAL REALITY
(Kunstig Virkelighed), dækker mere eller mindre det samme som ordet "Cyberspace". En teknologi med store fremtidsmuligheder, som imidlertid ikke er modent til andet end primitive computerspil endnu. Det involverer normalt, at brugeren ifører sig en maske med en lille computerskærm for hvert øje, hvilket gør det muligt for computeren at lave et realistisk tredimensionelt rum. Ved hjælp af en række følere kan computeren måle, hvor brugeren befinder sig, hvilken vej han vender og hvilken retning han kigger i, og herved kan det billede, han ser i skærmene tilpasses, så det drejer, når brugeren drejer hovedet, flytter sig når brugeren går, og så videre. Ved hjælp af en speciel handske (den såkaldte DataGlove) kan computeren endvidere måle, hvor brugerens hånd befinder sig i forhold til kroppen og hvordan de enkelte fingre er bøjet. Herved bliver det muligt at se og bevæge sin egen hånd i det computerskabte univers, samt at flytte ting og samle dem op, blot ved at række ud efter dem med hånden. Det er denne illusion, eventuelt sammen med en realistisk lyd, der får det kunstige rum til at føles "virkeligt", så man får følelsen af rent faktisk at have været der i stedet for bare at have set det.
Der er endnu meget, der skal videreudvikles, før det for alvor bliver svært at skelne cyberspace fra virkelighedens verden; computerbilledet er endnu for langsomt, og detaljerne er ikke skarpe nok. En anvendelse, der til den tid garanteret bliver populær, er den hvor en arkitekt efter at have tegnet et hus på sit CAD-anlæg, kan tage sig en realistisk gåtur igennem huset i cyberspace. Herved kan han opdage uhensigtsmæssige detaljer før det er for sent, og fejlene kan fjernes, inden huset bygges i virkeligheden!
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1130 gange.

VIRTUALITY
Samme som Virtual Reality. Også et firma, der (pudsigt nok) laver Virtual Reality udstyr, dvs. de specielle handsker og masker/skærme, der bruges af cyberspace-"astronauter".
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1127 gange.

VIRTUEL
"Næsten" eller "så godt som" Betyder at man simulerer en ting ved hjælp af en anden, se f.eks. virtuel hukommelse og virtual reality.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1105 gange.

VIRTUEL HUKOMMELSE
En metode, hvormed man anvender en del af harddisken som om den var RAM. Herved kan man snyde de programmer, der kræver en vis mængde RAM for at køre, til at køre med mindre RAM, blot man har plads til overs på harddisken. Anvendes flittigt af Windows.
Virtuel hukommelse på en PC kræver en 80386sx-processor eller større.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1080 gange.

VIRUS
(Flertal: Vira). Et program, der gør mere skade end gavn. Det kan f.eks. vente på en bestemt dato og derefter slette harddisken på den maskine, det kører på. En virus smitter ved at hægte sig på et andet program, og det bliver så startet sammen med det andet program, uden at brugeren ved det. En enden type kan smitte en diskette, således at den bliver startet når man har disketten siddende i maskinen når den tændes.
Det er vigtigt at bemærke at en virus ikke kan smitte bare fordi man sætter en diskette med virusen i en computer. En computervirus er et program som alle andre, og skal startes på en eller anden måde. Spredningen sker fortrinsvis via disketter, som er blevet smittet på en maskine, hvor virus-programmet er aktivt. Bagefter har man brugt et smittet program fra disketten på en anden maskine, som derefter også er inficeret.
Der findes mange såkaldte virusscannere, som kan gennemsøge en diskette efter virusprogrammer, og slette dem. Dette forudsætter dog, at scanneren "kender" virus'en. Derfor bør man jævnligt få en ny version af scannerprogrammet.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1068 gange.

VIRUS SCANNER
Et program, der kan finde en virus i et program eller på en diskette. Dette kan ske på to måder: Enten overvåger scanneren systemet (en såkaldt resident scanner) for at finde programmer der opfører sig som vira (skriver på alle disketter, der sættes i maskinen, laver om på alle programmer, der startes osv.), og advarer brugeren mod disse. Det forudsætter at virusen er aktiv, og det kan være farligt, hvis den så viser sig at kunne snyde scanneren.
Den anden type scannereskal "kende" en virus, før de kan genkende den. Virus scanneren indeholder en database over karakteristiske programstumper fra forskellige vira, og gennemsøger så alle programmer for disse stumper. Findes en af stumperne, formodes programmet at være inficeret.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1034 gange.

VLSI
(Very Large Scale Integration - senere også et firmanavn), betegnelse for at få endnu flere transistorer presset sammen på én chip.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1034 gange.

VÆRTSCOMPUTER
En computer, der stiller en eller anden service til rådighed for andre computere, typisk via et modem. Det kan f.eks. være en stor database, der så kan bruges flere steder fra på en gang, eller et on-line spil.
Værtscomputeren er altså en slags server, som klienterne normalt kun kontakter når de har brug for det.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1085 gange.