Ordbog
Ordbog

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C [D] E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
[Specielle tegn][Hjælp søges]


DAISYWHEEL PRINTER
Typehjulsprinter.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1242 gange.

DATA
Oplysninger. Det kan være i enhver form, se inddata og uddata. Databehandling, -lagring og -fortolkning er det, man anvender computere til.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1253 gange.

DATABASE
Elektronisk kartotek. Dette kan være alt, fra et simpelt navnekartotek der er flyttet over på en computer, til f.eks en CD-ROM med filmanmeldelser, der er kombineret med lyd- og filmklip fra de anmeldte film. En elektronisk database giver mulighed for hurtigere og mere fleksibel søgning end et manuelt (papirbaseret) kartotek.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1272 gange.

Database post

Oprettet 2006-02-13 13:08:19. Læst 1215 gange.

Der er opfølgningsartikler til denne artikel

DATABASEVÆRT
Se værtscomputer.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1243 gange.

DATAMAT
Computer.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1251 gange.

DB
Database.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1241 gange.

DD
(Double Density), se diskette.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1256 gange.

DE-FACTO STANDARD
En standard, der ikke er officielt vedtaget, men som bare er gået hen og blevet det, alle efterligner. PC-verdenen er fuld af de-facto standarder, f.eks. er der mange lydkort, der praler med at være Sound-Blaster kompatible, fordi Sound Blaster er et meget populært lydkort.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1241 gange.

DEFAULT
En default-værdi er den værdi der bruges, hvis man ikke beder om andet.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1161 gange.

DIGITALISERE
At omsætte noget til digital form (nuller og etter). Man kan for eksempel digitalisere et billede med en video digitizer eller en scanner, eller lyd med en sampler.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1136 gange.

DIGITIZER
1: Et elektronisk tegnebræt, som tit anvendes i CAD-anlæg, hvor en almindelig mus er for unøjagtig. Digitizeren består af et pegeredkab, nærmest som en flad mus med et sigtekorn på, og selve brættet, som kan "mærke" hvor sigtekornet (et kryds mellem to små ledninger) befinder sig.
På brættet er der ud over tegneområdet afsat plads til menuer, bogstaver og billeder, så man kan klare sig helt uden tastatur mens man arbejder.
2: Video digitizer, se denne.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1181 gange.

DISKETTE
Lille rund skive med en magnetisk belægning i stil med den, der anvendes til video- og kassettebånd. Skiven opbevares i et hylster og kan læses/skrives i et diskettedrev.
Disketter findes på PC'ere i størrelserne 5,25 (tommer) og 3,5". Dette er et tal for skivernes diameter.
Hvor meget der kan gemmes på disketterne afhænger af flere ting, men typisk er for 5 1/4" størrelserne 360k (kaldet DD - Double Density) og 1.2M (HD - High Density). For 31/2" er tallene 720k (DD) og 1.44M (HD), samt (endnu ikke så udbredt) 2.88M (QD - Quadruple Density).
31/2"-disketter er mest udbredt i dag, da de er mere robuste, ikke mindst på grund af, at de befinder sig i et plastichylster.
Før en diskette kan bruges, skal den opdeles i afsnit af en nøje fastlagt størrelse, kaldet sektorer. Dette gøres ved en såkaldt formatering, se denne.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1166 gange.

DISKETTEDREV
Det apparat, der læser og skriver en diskette. Er i dag normalt et 31/2" drev til 1.44 megabyte disketter.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1152 gange.

DISKSERVER
Se server.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1136 gange.

DONGLE
Et lille modul, der typisk sættes i printerporten på en PC. Modulet bruges af et program som en elektronisk kopibeskyttelse: Hvis donglen ikke sidder på sin plads, nægter programmet at køre. Donglen indeholder mere eller mindre kompliceret specialbygget elektronik, som ikke lige er til at kopiere.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1141 gange.

DOS
(Disk Operating System - Disk(ette) Operativ System) er det gængse navn for operativsystemet på en PC. Det optræder almindeligvis i tre mere eller mindre ens udgaver fra firmaerne Microsoft (MS-DOS, den oprindelige, og stadig mest brugte udgave), IBM (PC-DOS) og Digital Research (DR-DOS).
Der kan i sagens natur ikke være den store forskel på selve DOS'en fra de forskellige firmaer, da den måde, programmerne skal anvende DOS på, altid skal være den samme. Imidlertid kan der være forskel på de programmer der følger med DOS'en. For eksempel er der normalt en BASIC-fortolker med, og den er ikke altid den samme fra de forskellige firmaer.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1158 gange.

DOT PITCH
Afstanden mellem de enkelte pixels på en skærm. Jo mindre afstand, desto skarpere detaljer. Angives i millimeter.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1120 gange.

DOWNLOAD
At hente noget fra en anden computer via et modem, typisk et program.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1144 gange.

DPI
(Dots Per Inch - tegn pr. tomme). Et mål for en printers opløsning, altså hvor mange prikker der kan placeres på en tomme (ca. 2,54 centimeter) i hver retning. Kan en printer ikke lave det samme antal på hver led. Hvis der kun angives et tal, f.eks. 360 DPI, betyder det at antallet er det samme både i længden og højden. Jo større tal desto bedre, for jo flere prikker der er at tegne med, desto flere detaljer kan der laves.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1110 gange.

DR-DOS
DOS-udgave fra Digital Research. Den største konkurrent til MS-DOS, da der gennem tiderne flere gange er fulgt nyttige programmer med nye versioner af DR-DOS, som endnu ikke fandtes i MS-DOS.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1148 gange.

DRAFT
De fleste matrixprintere kan udskrive i både draft- og NLQ-mode. Draft giver hurtigere udskrift, men til gengæld lavere kvalitet, nærmest en slags kladdeskrift.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1168 gange.

DTP
(Desk Top Publishing - Datatryk). Kunsten at lave tryksager - normalt med både tekst og billeder - på en computer. I sammenligning med tekstbehandling er der i DtP-programmer bedre muligheder for præcis tilpasning af tekst og billeder, samt for at have flere forskellige tekster på samme side, som det kendes fra aviser. På den anden side er DtP-programmer ofte noget sværere at lære end tekstbehandlingsprogrammer, og savner tit disses muligheder for stavekontrol og lignende finesser, der ikke har med tekstens opsætning at gøre.
Grænsen mellem DtP og tekstbehandling er blevet meget flydende, eftersom mange tekstbehandlingsprogrammer i dag tilbyder lay-out muligheder der ligner DtP-programmernes, og omvendt.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1165 gange.

DUM TERMINAL
Se terminal.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1155 gange.

DUMP
En "rå" udskrift af hele computerens hukommelse, som visse store computere (mainframes - ikke PC'ere) automatisk laver efter et crash. Giver problemer, for på en mainframe kan hukommelsen i dette tilfælde sagtens omfatte en stor del af harddisken, og dermed adskillige kasser printerpapir. Dumpet anvendes til fejlsøgning - man prøver at finde ud af, hvor i hukommelsen der stod noget forkert, da crashet skete.
På en PC menes der oftes i virkeligheden et skærmdump, altså en kopi af skærmbilledet på papir.
Udtrykket bruges af nogle i stedet for "crash".
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1177 gange.