Ordbog
Ordbog

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B [C] D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
[Specielle tegn][Hjælp søges]


C
Et af de mest anvendte programmeringssprog i dag. Et C-program kan gøres rimeligt hurtigt, da sproget indeholder en række kommandoer som næsten kan oversættes "ordret" til maskinkode. Mange store programmer som f.eks. Windows er angiveligt programmeret i C - her kan man dog godt mærme at det ikke er helt det samme som ren maskinkode.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1090 gange.

CACHE
Et cache-lager er et lager, normalt RAM, som ligger mellem en langsom lagerenhed (typisk en harddisk) og resten af computeren og gemmer det, der blev læst fra eller skrevet til det langsomme lager sidst. Når det næste gang skal bruges, hentes det fra cachen i stedet for den langsomme enhed. Dette giver et gevaldigt løft i hastigheden, da RAM er flere hundrede gange hurtigere end en harddisk.
RAM-cache bruges på samme måde når den normale RAM er langsommere end processoren. Her anvendes typisk mellem 64 og 256 kilobytes åkaldt statisk RAM, der er noget hurtigere end den normale RAM (såkaldt dynamisk RAM). Statisk RAM er dyrere end dynamisk, derfor bruger man primært den langsommere dynamiske RAM.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1140 gange.

CAD
(Computer Aided Design - i sjældne tilfælde oversat til "DAK" - Datamat-Assisteret Konstruktion). Teknisk tegning på en computer. Anvendes meget af ingeniører, arkitekter og andre. Ligesom tekstbehandling gør det lettere at arbejde og manipulere med tekst, er CAD et tegnesystem som gør det lettere at lave og ændre komplicerede tegninger med store krav til nøjagtigheden. Anvendes tit sammen med CAM, hvor en tegning udført på et CAD-anlæg direkte danner grundlag for en produktion.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1196 gange.

CADDY
Et hylster, man placerer en CD-ROM i mens den bruges. Ikke alle CD-ROM drev bruger en caddy.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1128 gange.

CAM
(Computer Aided Manufacturing - i sjældne tilfælde oversat til "DAP" - Datamat-Assisteret Produktion). En produktionsform hvor computeren spiller en central rolle, for eksempel ved at kontrollere industrirobotter.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1143 gange.

CAPSL
(Canon Printer Support Language), et styresprog til laserprintere. Udviklet af firmaet Canon.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1157 gange.

CD-ROM
(Compact Disc Read-Only Memory). En CD-plade, der indeholder data i stedet for musik. En CD-ROM kan indeholde over 600 Mb, og er derfor velegnet til store leksika, ordbøger og lignende. Normalt finder man på en CD-ROM både data, lyd og billeder. Et eksempel på en dansk CD-ROM er Gyldendals Fakta leksikon, der kan finde plads på en enkelt CD-ROM.
Enkelte softwarehuse er begyndt at udsende nye programmer på CD-ROM, f.eks. Windows NT, der ellers ville have fyldt tonsvis af disketter.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1128 gange.

CHIP
IC.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1187 gange.

CIM
(Computer Integrated Manufacturing), en proces hvor alt fra første tegning til den færdige produktion sker på computeren. Se også CAD, CAM og CNC.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1088 gange.

CLIP-ART
Små løse tegninger, der er beregnet på at blive brugt som illustrationer i en eller anden sammenhæng, f.eks. i et DtP-program.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1027 gange.

CLOCKHASTIGHED
(måles i megahertz, MHz) er den "takt" hvormed CPU'en arbejder. Jo hurtigere clock, desto hurtigere computer - groft sagt. Nogle processorer er dog i stand til at udføre flere maskinkodeinstruktioner end andre ved samme clockhastighed. Clockhastigheden skrives tit efter processorens navn, f.eks. 80386-33 for en 80386-processor, der kan køre med op til 33 megahertz.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1079 gange.

CNC
(Computer Numerical Control), computerstyring af numeriske maskiner, tit i forbindelse med CAM. Ved numeriske maskiner forstår man maskiner, der arbejder ud fra et koordinatsystem, for eksempel fræsemaskiner.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1209 gange.

CO-CPU
Co-processor.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1008 gange.

CO-PROCESSOR
En ekstra processor, der kan tage sig af de ting, den normale processor ikke er hurtig nok til. F.eks. bruger man i de fleste CAD-anlæg en matematisk co-processor, da der kræves utrolig mange komplicerede beregninger til de tegninger, der skal laves.
I mange computere bruges også grafiske co-processorer, ogå kaldet grafik-acceleratorer.
Der er et problem med at sætte en co-processor i en PC, som ikke altid nævnes i reklamerne, nemlig at man kun får noget ud af den, hvis de anvendte programmer er i stand til at bruge den - den overtager ikke automatisk arbejdet.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1025 gange.

CODEPAGE
En tegntabel på PC'en. Codepage 437 er den oprindelige amerikanske, som alle PC'ere normalt bruger. Her i landet bruger vi normalt codepage 865 (som 437, men med ø og Ø) eller 850 (flere ændringer).
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1020 gange.

COMPILER
En oversætter til programmer. Når man skriver et program, vil det som regel foregå i et programmeringssprog, som er forståeligt for mennesker, men ikke for computerens CPU, der skal udføre det. Man har så to muligheder for at få det udført: Enten at lade et andet program udføre det nye programs instruktioner én efter en (en fortolker/interpreter), eller at få det oversat til maskinkode (et sprog, processoren kan forstå) én gang for alle. Det er denne oversættelse, compileren kan udføre.
Et så maskinnært sprog som assembler er faktisk kun direkte læsbart for mennesker, så det skal også oversættes til "ren" maskinkode.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1008 gange.

COMPILERE
(At compilere), den proces en compiler udfører, dvs. at oversætte et program fra en menneskelæsbar form til maskinkode.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1013 gange.

COMPUTER
Et apparat der er i stand til, elektronisk at behandle forskellige oplysninger (inddata) efter nogle givne regler (programmer), og som resultat af behandlingen aflevere et sæt nye oplysniger (uddata). Se også EDB.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1011 gange.

CPI
(Characters Per Inch), antallet af tegn pr. tomme på en udskrift, et mål for tegnenes bredde. Normalindstillingen på de fleste printere er 10 cpi, og mulighederne er sædvanligvis 5, 10, 17 og nogle gange 20 cpi.
I forbindelse med grafiske brugerflader og WYSIWYG-programmer, har printerens indstillingsmuligheder ingen betydning længere, da det er programmerne der laver udskriften som grafik, med deraf følgende muligheder for trinløs indstilling - her bruges normalt enheden punkt i stedet for tegn pr. tomme (1 punkt=1/72 tomme).
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1068 gange.

CPS
Characters Per Second), tegn pr. sekund. En måleenhed for matrix- og inkjet-printeres hastighed. Laserprintere bruger i stedet måleenheden PPM, sider pr. minut.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1127 gange.

CPU
(Central Processing Unit), det samme som en processor.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1026 gange.

CRACKER
En person, der "bryder ind i et program", og fjerner eventuelle kopibeskyttelser. Se også pirat.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1011 gange.

CRASH
Computer-nervesammenbrud. Vi siger også nogle gange, at computeren "går ned" eller "hænger", da et crash ofte giver sig udslag i, at maskinen ikke reagerer på noget som helst - hvis den da ikke bare resetter uden yderligere forklaring.
Kan skyldes et dårligt programmeret program, som går i baglås. Når dette sker, er der tit ingen anden udvej end at resette dyret. Et crash forekommer heldigvis ikke ret tit, selvom nogle programmer (f.eks. DSI-system) er fulde af programmeringsfejl.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1002 gange.

CYBERSPACE
Et computerskabt univers, et kunstigt rum, man kan bevæge sig rundt i ved hjælp af specielt udstyr tilsluttet en computer. Se også Virtual Reality. En af teknologiens pionerer er den amerikanske rumfartsorganisation NASA. I NASAs system er computerbilledet skiftet ud med et videosignal, som optages af en robot. Brugeren kontrollerer den ved at bevæge sine arme som om robotten var ham selv, og en astronaut kan derved for eksempel reparere en satellit uden selv at skulle opholde sig ude i rummet.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1001 gange.