Ordbog
Ordbog

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A [B] C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å
[Specielle tegn][Hjælp søges]


BACK-UP
Sikkerhedskopi. Man bør altid tage en sikkerhedskopi af sin harddisk en gang imellem, selvom den selvfølgelig aldrig går i stykker. Et virusangreb kan på få sekunder ødelægge flere data end man troede, man havde.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1223 gange.

BAMBUSMASKINE
En PC, der er fremstillet i fjernøsten. Begrebet kan i dag anvendes om næsten alle kloner. Mærkevare-PC'er kommer for øvrigt tit samme sted fra.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1297 gange.

BASE
Værtscomputer, typisk i form af et BBS.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1207 gange.

BAUD
En enhed for overførselshastigheden ved seriel kommunikation, opkaldt efter franskmanden Baudot. Betyder noget i stil med "signalskift pr. sekund", hvilket i gamle dage var ensbetydende med bits pr. sekund. Et moderne modem sender imidertid flere bits ad gangen, så ved hvert signalskift sendes der flere nye bits. Derfor er enheden bps (bits pr. sekund) mere anvendt i dag.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1288 gange.

BBS
(Bulletin Board System), en computer der er offentligt tilgængelig via et modem, og som er beregnet på at blive ringet op af flere forskellige brugere. Et BBS indeholder typisk public domain- eller sharewareprogrammerprogrammer, som man kan hente ned til sin egen computer (kaldes at downloade), og man kan selv sende nyt software til BBS'et (at uploade). Desuden er der tit diskussionsgrupper (konferencer) om forskellige emner, eller elektroniske postkasser så de enkelte brugere af BBS'et kan sende post til hinanden.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1262 gange.

BINÆR
Et tal i totals-systemet.
Ligesom vores "normale" titalssystem indeholder ti cifre fra 0 til 9, indeholder et tal i det binære talsystem et af de to cifre nul og et.
De to muligheder bruges i en computer, hvor et nul i en ledning udtrykkes ved "ingen strøm" og et ettal ved "strøm" - eller tændt/slukket. Herefter kan alle tal udtrykkes ved at sætte flere binære cifre sammen. Ligesom vi selv udtrykker tal over ni ved at sætte flere cifre på, og for hvert nyt ciffer gange dets værdi med ti (tiere, hundreder osv.), kan vi for hvert ny binært ciffer gange dets værdi med 2 (toere, firere, ottere osv.). Der går otte bits på en byte, der derfor kan have værdier fra nul til 255.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1207 gange.

BIOS
(Basic Input-Output System) er de programmer, der styrer de helt banale men uundværlige ting såsom at hente en bestemt sektor fra disketten eller skrive et tegn på skærmen. Til forskel fra DOS er BIOS'en den samling programmer som foretager den direkte kommunikation med computerens hardware. Hvordan det skal gøres afhænger til en vis grad af den enkelte maskine (hvor stor er diskettestationen, er der farve- eller monokromt skærmkort osv.), men uanset hvordan opgaven skal udføres, giver DOS samme besked til BIOS'en. Fordelen ved at skelne mellem DOS og BIOS på denne måde er at når BIOS'en er indbygget i computeren kan DOS køre på alle computere med kompatible BIOS'er uden at skulle skræddersys. BIOS'en i en typisk PC fremstilles af flere forskellige firmaer, de mest udbredte i dag er nok AMI (American Megatrends Inc.) og Phoenix Technologies Ltd.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1222 gange.

BIT
Den mindste lagerenhed, computeren har. En bit kan være enten nul eller et. Dette er for lidt til at kunne anvendes til ret meget, så man betragter normalt bits i grupper å otte, også kaldet en byte. Se også binær.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1254 gange.

BITMAP
En tegning bestående af prikker. Udtrykket bitmap bruges bl.a. i Windows, og stammer sandsynligvis fra dengang, al computergrafik var i sort/hvid. Da svarede hver enkelt bit i tegningen til en prik (en pixel). I dag er der som regel flere bits pr. pixel, da prikkerne er i flere farver.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1222 gange.

BITMØNSTER
Et mønster, der dannes af løse bits. Hver bit betragtes som en prik, der kan være enten tændt eller slukket. Se bitmap.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1158 gange.

BLÆKSTRÅLEPRINTER
Se ink-jet printer.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1167 gange.

BOARD
BBS.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1152 gange.

BORDSCANNER
En bordscanner er i modsætning til en håndscanner for stor til at kunne holdes i hånden, og står derfor på et bord (eller andre praktiske steder). Den mest udbredte bordscanner er Flat Bed Scanneren.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1173 gange.

BPS
Bits Per Sekund. Bruges som angivelse af overførselshastigheden for et modem, hvor enheden "baud" er misvisende ved hurtige modemer.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1124 gange.

BRUGERGRÆNSEFLADE
Den måde, et program skal styres på. Man skelner først og fremmest mellem tekstbaserede og grafiske grænseflader: skal man bruge bestemte taster, eller kan man styre det hele med en mus?
Den grafiske brugergrænseflade kan være langsommere, da man f.eks. i et tekstbehandlingsprogram under alle omstændigheder skal have hænderne på tastaturet, og spilder tid ved at skulle flytte den ene hånd til en mus. Til gengæld er grafiske brugergrænseflader meget lettere at sætte sig ind i, specielt for begyndere, da man kan bruge små billeder (ikoner) til at illustrere et begreb, i stedet for de fagord, der tit anvendes.
I dag ser det ud til at de grafiske brugergrænseflader er ved at tage helt over, f.eks. i form af Windows eller Mac'ens indbyggede operativsystem. Når det ikke er sket før, skyldes det først og fremmest, at computerne skal være meget hurtige for at kunne administrere en grafisk brugergrænseflade.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1183 gange.

BUBBLE-JET PRINTER
Se ink-jet printer.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1145 gange.

BUNDKORT
Motherboard.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1138 gange.

BUS
En række signaler, der transporterer data af en eller anden slags. En databus er de ledninger, CPU'en får sine data fra RAM'en ad, og en udvidelsesbus (såsom ISA, EISA og MCA) er de signalledninger, man forbinder computeren med et udvidelseskort gennem.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1157 gange.

BUZZ-WORD
Et buzz-word er et fagord, som er blevet til et modeord. Disse ord bruges (tit misvisende) i alle de sammenhænge, de overhovedet kan presses ind i. Et par gode eksempler er Objektorienteret og Multimedia.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1203 gange.

BYTE
Otte bits. Ved at sætte otte bits sammen og tildele dem forskellige værdier i det binære talsystem (ligesom f.eks. tre cifre i et normalt tal har forskellige værdier i decimalsystemet - hhv. 1, 10 og 100), kan en byte have en værdi fra nul til 255. Dette er nok til at en byte kan indeholde en kode for et bogstav eller et andet af de hyppigst forekommende tegn (mellemrum, cifrene fra 0 til 9, komma/punktum, plus/minus osv.).
Normalt sætter man derfor lighedstegn mellem en byte og et tegn, hvis man skal forklare udeforstående hvad en byte er. Derfor skal indholdet i en byte naturligvis ikke altid tolkes som et tegn, men kan også være en kommando til computeren, en prik på skærmen og meget andet.
Hvilket tegn en byte står for (hvis den står for et tegn), kan man slå op i den såkaldte ASCII-tabel.
Oprettet 1993-01-01 12:00:00. Læst 1104 gange.